Baptyści w Lublinie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Kazania Randy: walka duchowa

Walka duchowa - część 1 - materiały do kazania

Email Drukuj PDF

Rzeczywistość i natura walki duchowej

Walka Duchowa nie dotyczy głównie opętania demonicznego, duchów terytorialnych, i niewolnictwa pokoleniowego, lecz głownie dotyczy kłamstw i podstępu, których używa Szatan aby nas pokonać w naszym życiu chrześcijańskim (Rankin)

 1. Jaki jest Boży cel w naszym życiu?
  Kol. 3:17; 1 Kor. 6:19-20; Fil. 1:20
  Boży cel to: być chwalonym w naszym życiu, i przez nas być chwalonym wśród narodów
  1. Życie, które przynosi Bogu chwałę:
   Rzym. 8:29 – podobne do obrazu Syna
   Efez. 3:16 – wzmocnione mocą Ducha
   Ew. Jana 15:4 – trwa w Jezusie

   1 Jana 2:6 – postępuje jak On postępował

   Efez. 5:18 – napełnione Duchem Świętym

  2. Co Bóg nam dał w Chrystusie?
   Ew. Jana 14:27 – Pokój
   Ew. Jana 15:11 – Radość
   Dzieje 1:8, Fil. 4:13 – Moc
   Ew. Łukasza 10:19 – Zwycięstwo, Autorytet

   Fil. 4:19 – Błogosławieństwa

   2 Piotra 1:3 – Świętość
   2 Kor. 5:17 – Podsumowanie – jesteśmy nowym stworzeniem
   Wiara jest zwycięstwem! (1 Piotra 5:8-9; Efez. 6:16; 1 Jana 5:4)

   Wiara, aby wierzyć w to, co już dał nam Chrystus
 1. Dlaczego nasze doświadczenie różni się od tego, co Chrystus nam dał?

  1. Nie znamy Bożych obietnic
  2. Brakuje nam wiary i zdecydowania
  3. Niewidoczny wróg nas oszukuje
 1. Pismo zachęca nas do czujności
  Efez. 6:10-12
  1 Jana 5:19
  2 Kor. 10:3-5

  Efez. 6:16

  Jakuba 4:7
 1. Szatan, nasz wróg
  Ew. Jana 10:10
  1. Trynitarski wróg:
   Diabeł – przeciwko nam

   Świat – wokół nas

   Ciało” – w nas
  2. Nie znać planów Szatana (2 Kor. 2:11) oznacza być:
  3. pokonanym przez diabła
   uległym światu

   splamionym przez ciało

   C.S. Lewis, Screwtape Letters, “Istnieją dwa równie poważne, choć przeciwstawne sobie błędy, w które mogą popaść ludzie co do demonów. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie. Drugim jest wiara i odczuwanie niezdrowego zainteresowania nimi. One same są równie zadowolone z obu tych błędów.”

   Szatan jest upadłym aniołem, nie równ
   a się z Duchem Świętym.
   Ale tak jak Bóg używa okoliczności dla dobra, Szatan ich używa ku złu.
 1. Każdy fragment w Piśmie na temat walki duchowej jest w kontekście zwycięstwa!
  Kol. 2:14-15; Heb. 2:14; 1 Jana 3:8

  Jack Taylor,
  Zwycięstwo Nad Diabłem:
  Musimy:
  Odkryć, że trwa bitwa

  • Wybrać stronę Pana.
  • Oznajmić, że On już podniósł zwycięstwo.
  • Zdecydować, że będziemy chodzić w tym zwycięstwie.