Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Randy: Kazania

Kazania Randy Hacker

Email Drukuj PDF

15-10-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz8. Trzy kłamstwa które sobie wmawiamy (40 minut)

Trzy kłamstwa, które jako ludzie potrafimy sobie wmawiać i przez to być nie szczęśliwi, ponieważ zazwyczaj obwiniamy kogoś za nasz stan emocjonalny. Ratunkiem bożym jest przebaczenie, które jest lekarstwem na niemal wszystkie tego typu problemy. Dlatego należy być zawsze blisko Boga i Jego Słowa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (13MB)

08-10-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz7. Że modlitwa pokutna jest podstawą zbawienia (46 minut)

Kolejne kazanie na temat kłamstw mogących wywołać fałszywą ufność. Sam fakt wypowiedzenia określonej modlitwy "pokutnej" pod wpływem emocji czy np: czyjejś namowy bez wyraźnej chęci zmiany życia i podążania za Jezusem Chrystusem, pozostaje tylko pustym frazesem - modlitwą, która nie przynosi pożądanego przez Boga efektu, a mianowicie postawy serca pokutującego i uznającego krew Jezusa Chrystusa za czynną w swoim życiu - mającą moc oczyszczenia z grzechu tego, który uznaje siebie przed Bogiem za grzesznika.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

24-09-2017:  Chrzest Maszy - (36 minut)

 Pan Jezus powiedział, że kiedy nawraca się do Boga jedna osoba, to całe niebo raduje się z tego faktu. Kolejna dusza - kolejne imię wpisane do księgi żywota. Lecz zgodnie z nakazem samego Pana i Mistrza Jezusa, swą wiarę powinniśmy poprzeć publicznym wyznaniem i chrztem, jako zewnętrzny wyraz tego co dokonało się w sercu człowieka. Chwała Bogu za kolejną zbawioną duszę!

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (15MB)

17-09-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz6. Nikt nie pójdzie do piekła (43 minuty)

Czy piekło istnieje? Jeżeli tak? To kto, może się tam znaleźć i dlaczego. Jest wiele nauk i prądów, które podważają istnienie tego miejsca. Jednak Pismo Święte daje jasne odpowiedzi na ten temat, słuchając tego kazania możemy się dowiedzieć jak jest naprawdę.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (17MB)

27-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz5. Wszystkie drogi prowadzą do nieba (45 minut)

Ile dróg prowadzi do Boga? Jeśli jest ich dużo, ostatecznie prowadzących w to samo miejsce, czyli przed tron samego Boga. Czy to możliwe? Czy takie poselstwo niesie Jezus Chrystus w Piśmie Świętym? Posłuchajmy tego kazania na ten temat.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

20-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz4. Wszyscy ludzie są dobrzy (45 minut)

Jeśli wszyscy ludzie są z natury dobrzy, skąd zatem biorą się złe skłonności. Dlaczego jest tyle zła na Ziemi? Na te pytania odpowiada Randy, w tym rozważaniu Słowa Bożego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (18MB)

06-08-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz3. Wszyscy ludzie są dziećmi Boga (55 minut)

Czy wszyscy są dziećmi Boga? W kazaniu tym znajdziemy rozważanie Słowa Bożego na ten temat, gdyż  różne religie i osobistości na świecie wypowiadają swoje zdania. Jednak, czy w Piśmie Świętym znajdujemy jakieś warunki, które człowiek musi spełnić, by mógł być prawdziwie dzieckiem Bożym. Myślę, że na te pytania i wątpliwości znajdziemy odpowiedź w tym kazaniu.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (21MB)

30-07-2017:  Kłamstwa w Które Wierzymy cz2. Wszystkie religie czczą tego samego Boga (38 minut)

Czy rzeczywiście wszystkie religie chwalą tego samego Boga? Pan Jezus powiedział, że "Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu wiedzie na zatracenie", tak więc najszczersze wyznanie wiary, które nie jest zgodne z objawieniem jakie Bóg dał w Piśmie Świętym, nie czci Jednego Prawdziwego Boga. Kogo zatem czczą ludzie jeśli nie chcą uznać Pisma Świętego, jako jedyne źródło poznania Boga.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (15MB)

16-07-2017: I Ks. Mojż. Rozdz. 3:1-5 Kłamstwa w Które Wierzymy (39 minut)

Kłamstwa szatana są zawsze tej samej natury, czyli zwsze przemawia do ludzkich namiętności takich jak 1. Pożądliwość oczu. 2. Pożądliwość ciała. 3. Pycha życia, używając tych słabości człowieka zwodzi kłamstwami rodzaj ludzki tak, żeby nie służył prawdziwemu Bogu. Te najgorsze kłamstwa są na temat samego Boga, dlatego że odciągają one Jego stworzenie od społeczności z Nim ukazując fałszywe rozumienie Słowa Bożego

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

30-10-2016: Księga Malachiasza (36 minut)

Księga Malachiasza ukazuje miłość Boga do swojego narodu, który uprzednio wybrał, lecz naród ten z czasem zaczął upatrywać swego usprawiedliwienia w obrzędach. Celem obrzędów danych przez Boga miało być to że, Izrael miał miłować przede wszystkim Boga i wyrażać tę miłość w ofiarowaniu tego co najlepsze. Człowiek, który zapomniał o miłowaniu Boga pogrążył się w uprawianiu handlu religijnego kupcząc tym co miało być ofiarowane Bogu, a przy tym składał ofiary z tego czego nie wolno było składać, toteż naród popadał w niewolę u innych narodów i własnego grzechu. Ten obraz religjności Izraela jest przykładem dla nowotestamentowych naśladowców Chrystusa, że nie w obrzędach ma Bóg upodobanie, ale w poświęceniu się przez Ducha Świętego Bogu, w posłuszeństwie ze swego czystego serca i poddaniu się woli Jego.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)