Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Kazania tekstowe Niebo, Jakiego Nie Znałem

Niebo, Jakiego Nie Znałem

Email Drukuj PDF

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
(Ew. Jana 14:1-3, Biblia Tysiąclecia)

Wstęp

Serce tęskni do nieba. Gilgamesz – Babilończycy myśleli, że po śmierci będzie miejsce spoczynku bohaterów i drzewo życia. Egipcjanie chowali mumie z mapami wyznaczającymi drogę dla zmarłych do przyszłego świata. Rzymianie - piknik na polach.

Prawie wszystkie kultury i religie marzą o niebie.

Pierwsi chrześcijanie pragnęli nieba

Paweł:

(21) Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. (22) Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. (23) Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
(List do Filipian 1:21-23, Biblia Tysiąclecia)

(6) Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. (7) Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. (8) Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
(2 list do Koryntian 5:6-8, Biblia Tysiąclecia)

Arystydes, AD 125 - Chrześcijanie traktowali śmierć z radością i dziękczynieniem - coś co wyróżniało ich i czyniło chrześcijaństwo atrakcyjnym.

Cyprian - raj jest naszą ojczyzną. Pragniemy, aby powrócić

Każdy umrze - nawet Jezus umarł.

Jan 14-17 - mowa w przeddzień śmierci Jezusa. Mowa „Wielkiego bohatera”.

Jeśli nie znamy Jezusa, będziemy bać się śmierci - i słusznie.

1. Czy pragniesz nieba? Dlaczego jest nam trudno znaleźć radość gdy myślimy o niebie?kazanie

Nuda, nuda. Niebo nie brzmi dużo lepiej niż piekło.

Myślimy, że nie będziemy znać nikogo, że nie będziemy robić nic oprócz latania w kółko i śpiewania.

Niebiblijna wizja: niekończące się nabożeństwo. Jeden hymn po drugim.

Jednakże Chrystus obiecuje zmartwychwstałe życie w zmartwychwstałym ciele, ze zmartwychwstałym Chrystusem na zmartwychwstałej Ziemi.

Teologowie zaniedbali niebo.

Wszystkie wielkie systemy teologiczne poświęcały niewiele miejsca niebu.

Większość chrześcijan wierzy w niebo, ale wierzą w radykalnie różne rzeczy o niebie

Skąd te różnice? Od szatana i od naturalizmu.

2. Czy niebo jest poza naszą wyobraźnią?

Niebo jest opisane w Biblii jako ogród, miasto, królestwo. Ziemskie terminy stosowane do opisu miejsca. Zakładamy, że to tylko analogie - ale co jeśli są to, przynajmniej w części, dokładne opisy?

Czy mogą to być prawdziwe ogrody, miasta, królestwo, budynki, bankiety, ciała? Zasada interpretacji biblii - jeśli dosłowne rozumienie jest możliwe i pasuje - prawdopodobnie jest to najlepsze zrozumienie.

Zostaliśmy stworzeni jako istoty fizyczne i duchowe. Nie stworzeni do życia w królestwie nie-fizycznym. Jest nam trudno nawet wyobrazić takie miejsce. Platon nie miał racji - nie jesteśmy istotami duchowymi tymczasowo zamkniętymi w ciele. Rdz 2:7 - Adam stał się istotą żywą, gdy stał się ciałem i duchem.

Nasz pierwszy przebłysk nieba może być jak moje pierwsze nurkowanie - niesamowite. Zupełnie nowy świat, który wymaga zupełnie nowego sposobu życia, aby go zobaczyć, ale to był cud wywołujący zdumienie.

1 list do Koryntian 2:9 - nadużywane, należy czytać następny werset.

(9) lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
(1 list do Koryntian 2:9, Biblia Tysiąclecia)
(10) Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.

2 List do Koryntian 12:2-4 Paweł nie mógł o tym mówić, ale my możemy. Jan to zrobił.

Oczywiście, nie każdy fragment jest łatwy do zrozumienia – Ks. Objawienie, i Ezechiel 1 (wizja o kołach). Ale wiele z nich można zrozumieć.

(1) Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
(List do Kolosan 3:1, Biblia Tysiąclecia)

C.S. Lewis – celuj w niebo, a dostaniesz ziemię jako bonus. Celuj w ziemię, a nie dostaniesz żadnego.

3. Czy niebo jest naszym celem uniwersalnym, czy piekło?

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
(Ew. Mateusza 7:13-14, Biblia Tysiąclecia)

(23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (List do Rzymian 3:23, Biblia Tysiąclecia)

(2) Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
(Ks. Izajasza 59:2, Biblia Tysiąclecia)

(13) Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz.
(Ks. Habakuka 1:13, Biblia Tysiąclecia)

(9) Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
(2 List do Tesaloniczan 1:9, Biblia Tysiąclecia)

(12) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
(Apokalipsa (Objawienie) 20:12-15, Biblia Tysiąclecia)

Piekło - miejsce zupełnej nędzy: Mateusza 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30, Łukasza 13:28

Dante – „Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie”.

Jezus mówił więcej o piekle niż ktokolwiek inny.

Bez piekła, śmierć Jezusa nie ma sensu. Jeśli każdy i tak idzie do raju, nie było powodu, aby Go ukrzyżowano.

Zostałeś zakupiony ceną krwi Chrystusa. Wybór należy do Ciebie. Wybierz dar przebaczenia i życia wiecznego.

4. Czy można wiedzieć, że idziesz do nieba?

(27) A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.
(Apokalipsa (Objawienie) 21:27, Biblia Tysiąclecia)

Jako zaproszenie (z potwierdzeniem odbioru) na wielką ucztę - nazwisko zapisane w księdze życia. Nazwiska zaproszonych gości Baranka.

(4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
(Ew. Jana 14:4-6, Biblia Tysiąclecia)

Znasz drogę, drogą jest Jezus

Podobnie jak w 1 liście Jana 5 - można wiedzieć

(13) O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
(1 List Jana 5:13, Biblia Tysiąclecia)

Chrystus umarł za nasze grzechy. Ale przebaczenie naszych grzechów nie jest automatyczne. Przebaczenie jest uwarunkowane naszym wyznaniem: (13) Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. (Ks. Przysłów 28:13, Biblia Tysiąclecia) (9) Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
(1 List Jana 1:9, Biblia Tysiąclecia)

Jest to dar - (17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
(Apokalipsa (Objawienie) 22:17, Biblia Tysiąclecia)

(5) nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
(List do Tytusa 3:5, Biblia Tysiąclecia) - przychodzimy z pustymi rękami. Nie możemy na to zasłużyć.

(8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: (9) nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
(List do Efezjan 2:8-9, Biblia Tysiąclecia)

Nie na podstawie naszych zasług, dobrych uczynków i osiągnięć. Jedynie na podstawie ofiary Jezusa.

Raz wybaczone - na zawsze odpuszczone. Jezus zna wszystkie nasze grzechy - przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Ale on wybacza wszystkie z nich. Żaden grzech nie jest większy od Zbawiciela.

Dwie fałszywe nauki - niebo jest miejscem dla wszystkich, i niebo może być osiągnięte poprzez ciężką pracę i powstrzymanie się od ciężkich grzechów.

Zbawienie jest tylko przez Jezusa i Jego śmierć na krzyżu.

Wykonaj świadomą decyzję, aby zaakceptować śmierć Chrystusa w Twoim imieniu.

(6) I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
(Apokalipsa (Objawienie) 21:6, Biblia Tysiąclecia) nie zapomnij o wierszach 7-8

(7) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. (8) A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
(Apokalipsa (Objawienie) 21:7-8, Biblia Tysiąclecia)

(17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
(Apokalipsa (Objawienie) 22:17, Biblia Tysiąclecia)

Mamy pragnienie nieba. Jezus zapłacił już cenę za wejście. On zaprasza Cię teraz.

Wyznaj swoje grzechy Chrystusowi. Poproś Go, aby Ci wybaczył. Zaufaj śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w Twoim imieniu. Proś Jezusa, aby był twoim Panem, i pomógł Ci Go naśladować.