Baptyści w Lublinie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Kazania Kazania tekstowe Czy uzdrowienie może być dzisiaj moim udziałem?

Czy uzdrowienie może być dzisiaj moim udziałem?

Email Drukuj PDF

Uwaga: Nie zawsze wszystkie szczegóły kazań umieszczonych na tej stronie (włączając w to kazania pastora) są akceptowane przez radę i przez pozostałych członków zboru.

Czy Bóg chce abyśmy chorowali? Myślę, że nie. On pragnie, abyśmy byli zdrowi na duszy, duchu i ciele. Dlatego Boże Słowo mówi, że przez śmierć Jezusa na krzyżu, Bóg zapewnia nam zbawienie ale także uzdrowienie. Duch Święty daje nam dar uzdrawiania i Jezus mówi, abyśmy kładli ręce na chorych i uzdrawiali, tak jak czynili to pierwsi uczniowie.

Ludzie chorzy zadają pytania:

 • Co takiego zrobiłem, że zasłużyłem na tę chorobę?
 • Albo czy uzdrowienie jest wolą Bożą dla mnie?
 • Jak mam się modlić o uzdrowienie?

Gdy Jezus wysyła uczniów, aby głosili Ewangelię mówi im:

 • Mat 10,1 I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
 • Mat 10.7-8 A idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
 • Mar 6,12-13 A oni poszli i wzywali do opamiętania. I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali.
 • Mar 16,15-18 I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelakiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
 • Łuk 9,1-2 I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych.
 • Łuk 10, 8-9 A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was , spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.

Jezus posyłając uczniów polecił im głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże i nakazał uzdrawiać chorych. Nawet nie powiedział, żeby modlili się za chorych, ale kazał uzdrawiać.

Jak mówi Paweł w I Kor 4,20 Albowiem nie na słowie lecz na mocy przejawia się Królestwo Boże.

Działanie ewangelii objawia się nie tylko na tym, że ma ona moc nawracania i nawoływania do pokuty, ale również do uzdrawiania.

Choroba i wszelka niemoc nie była częścią Bożego planu dla ludzkości, ale dotknęła ludzkość z powodu grzechu i buntu Adama. Diabeł doprowadził do tego, że Adam zgrzeszył (bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa J.8,44). Jezus przyszedł aby zniszczyć dzieła diabła (1J.3,8) po to abyśmy zostali zbawieni, uzdrowieni, uwolnieni i odnowieni. Jezus patrzył na chorobę jak na wroga dlatego poświęcał tak wiele czasu na uzdrawianie. Jezus mówi w Łuk 10,5 i 9 gdy do jakiegoś domu wejdziecie najpierw mówcie „Pokój temu domowi” uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie przybliżyło się Królestwo Boże. Według Jezusa to był jeden ze znaków, że przybliżyło się Królestwo Boże (właśnie uzdrowienie).

Gdy izraelici przeszli przez Morze Czerwone zobaczyli jak ich nieprzyjaciele toną w wielkiej wodzie, wtedy Bóg im się objawia i mówi: Żadną chorobą nie dotknę cię, która dotknęła Egipt bo ja Pan twój lekarz II Mojż 15,26. Bóg objawia swoją naturę. Pokazuje jaki naprawdę jest, że chce dobra dla każdego człowieka.

Również i my przez krew Jezusa otrzymaliśmy przebaczenie i zostaliśmy uwolnieni z rąk szatana, nasz wróg został pokonany dzięki triumfowi Jezusa na krzyżu. Jezus zostaje nam objawiony jako nasz Zbawiciel, wybawca od grzechu, niewoli i szatana a potem jako nasz Uzdrowiciel .

Ps.103,2-3 Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, On odpuszcza wszystkie winy twoje, On leczy wszystkie choroby twoje.

Najpierw zajmuje się naszą nieprawością a potem przychodzi czas na uzdrowienie.

Dz 10.38 Kazanie Piotra

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

Wszystko co Jezus czynił było odzwierciedleniem tego co czynił Ojciec, był zawsze mu posłuszny. Ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba J.8,29

J.5,19-20 Zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo co On czyni podobnie Syn czyni.

Niektórzy ludzie uważają, że to Bóg zsyła chorobę, jeśli tak faktycznie jest to Jezus był nieposłusznym Synem, ponieważ poświęcał wiele czasu na uzdrawianie chorych. J.10,10 Jezus przyszedł aby dać nam życie w obfitości, aby zniszczyć dzieła diabła 1J 3,8 w Mat 21,12-14 Gdy Jezus oczyszczał świątynię wyrzucał handlarzy i bankierów, przewracał ławy i stoły ale w momencie gdy podeszli chorzy uspokoił się, stał się łagodny i jak jest napisane wszystkich ich uzdrowił. Nawet podczas męki tej nocy gdy Go pojmano: Łuk 22,51 Jezus uzdrowił ucho sługi arcykapłana. Jezus nadal jest uzdrowicielem. On się nie zmienił jak mówi Heb 13,8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.

Ewangelia dobra nowina jest to Boża moc ku przebaczeniu, zbawieniu, uzdrowieniu, wybawieniu, odnowieniu. Uczniowie Jezusa modlą się w Dz. 4,29-30 Daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego Jezusa.

 • Dz 3 rozdział - uzdrowienie człowieka chromego od urodzenia – nawróciło się 5 tysięcy ludzi.
 • Dz 5,15 - wystarczyło, że ludzie przeszli koło Piotra, byli uzdrowieni i uwolnieni od złych duchów.
 • Dz 5,16 - ludzie przynosili do Jerozolimy chorych i tych, których dręczyły złe duchy i zostali uzdrowieni.
 • Dz 8,4-8 - wielu zostało uzdrowionych dzięki namaszczeniu Filipa w Samarii.
 • Dz 9,32-35 - dzięki cudom nawróciły się dwa miasta.
 • Dz 9,36-42 - piotr wskrzesza Tabitę.
 • Dz 14,8-10 - piotr uzdrawia chromego od urodzenia.
 • Dz 19,11-12 - samo dotknięcie się chust i przepasek Piotra wystarczyło, by zostać uzdrowionym i uwolnionym od złych duchów.
 • Dz 20,7-13 - paweł wskrzesza Eutycha.

Jezus mówi w J.14,12

Zaprawdę powiadam wam kto we Mnie wierzy będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

W Mar 16,15-18

Idąc na cały świat głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą a ci wyzdrowieją (mówi to o tych którzy uwierzą)

Mar 5,36 Do przełożonych synagogi Jezus mówi: „Nie bój się tylko wierz” Dlaczego my się wciąż boimy ? To, że zbawienie dokonało się na Golgocie, że nasze grzechy wziął na siebie nie mamy wątpliwości, ale że nasze choroby wziął na siebie i że w Jego ranach jest uzdrowienie - z tym mamy problem.

Jezus jest Zbawicielem ale także Uzdrowicielem. A jeżeli zostałeś uzdrowiony dzięki medycynie to i tak Jezus cię uzdrowił. Nie obawiaj się, nakładaj ręce na chorych i mów: „Jezus cię uzdrawia” niech to będzie dla ludzi potwierdzeniem, że Jezus jest ten sam jak dawniej, że powinni do Niego bardziej się zbliżyć i w pełni mu zaufać. Jeśli twoja choroba zostanie zdiagnozowana, natychmiast zwróć się do Jezusa, nie czekaj do ostatniej chwili, jak robi to wielu ludzi.

To modlitwa wiary, a nie modlitwa wątpliwości uzdrawia chorego. Osoba, która się modli czyni to z wiarą i na mocy Słowa Bożego, ufając, że Jezus poniósł na krzyż każdą chorobę i każdą słabość a w jego ranach jest uzdrowienie. Modlitwa wiary nie jest proszeniem Boga o uzdrowienie „Jeśli taka jest Twoja wola”.

Wiemy, co Bóg myśli o uzdrowieniu, ponieważ Mat 10,8 powiedział to w swoim słowie „Uzdrawiajcie chorych”. Chodzi o niesienie uzdrowienia, które jest częścią Królestwa Bożego.

Zobaczmy jak Jezus uzdrawiał:

Nigdy nie błagał Ojca wielokrotnie, po prostu nakazywał chorobie, aby odeszła.

 • Mat 8,3 Dotknął trędowatego i powiedział bądź oczyszczony.
 • Mat 9,6 Do paralityka weź swoje łoże i idź do domu.
 • Mar 3,5 Jezus powiedział do człowieka z uschłą ręką – wyciągnij rękę.
 • Mar 7,34 Do głuchoniemego „Otwórz się”.
 • Łuk 7,14 Do zmarłego „Młodzieńcze mówię ci wstań
 • Łuk 13,12 Pochylona kobieta od 18 lat „Niewiasto jesteś wolna od swojej niemocy
 • J 5,8 Do człowieka, który chorował przez 38 lat „Wstań weź swoje łoże i chodź
 • J 11,43 Jezus rozkazał zmarłemu Łazarzowi „Wyjdź na zewnątrz

Jakie mogą być przeszkody na drodze do uzdrowienia:

Niewiedza. Ozeasz 4,6

Myślę, że wielu ludzi nie wie, że Jezus poniósł na krzyż każdą słabość i chorobę, po to abyśmy mogli być uzdrowieni. Niektórzy myślą, że Jezus uzdrawiał jedynie wtedy gdy fizycznie chodził po ziemi. Niektórzy sądzą, że to Bóg zsyła chorobę, a to szatan wraz z grzechem Adama sprowadził choroby i śmierć.

Niewiara.

Mar 6,5-6 Nie mógł zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.

Także w Mar 5,38-40 Usunął tych, którzy nie wierzyli z domu Jaira przed wskrzeszeniem jego córki.

Nieprzebaczenie.

Piotr pyta Jezusa ile razy mam przebaczać Mat 18,21-22.

Kol. 3,13 Jak Pan wybaczył wam tak i wy.

Mar 11,25 A kiedy stajecie do modlitwy przebaczajcie jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie przebaczył wam przewinienia wasze.

Brak właściwej relacji z Panem na co dzień.

Co wypełnia nasz wolny czas ? Rz 12,2

Czy karmię się Bożym pokarmem, czyli Słowem Bożym ?

Przykład:

Korzeń w swej książce mówi, że modlił się o wielu i zostali uzdrowieni a sam miał problemy z powodu niestrawności. Po prostu szkodził mu biały ser, po którym dostawał wysypki i biegunka męczyła go przez kilka dni. Nie modlił się, ale poszedł do sklepu kupił kostkę sera i zjadł z wiarą, że mu nie zaszkodzi. Od tamtej pory skończyły się jego problemy, może jeść ser pod różnymi postaciami.

Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych Rz 8,11 ma tę samą moc co kiedyś tak i dziś. Chce okazywać swoją moc teraz (dzisiaj).

W 1-J 5,15

A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Nego to, o co prosiliśmy.

Chociaż fizycznymi oczami nie widzimy zmiany, ale oczami wiary i nasza ufnością przyjmujemy to, że już otrzymaliśmy, bo to stało się na Golgocie.

Dziękujemy Panie Jezu, że na Golgocie wszystko się wykonało w doskonały sposób sam Panie potwierdzasz w J. 19, 28-30 Wykonało się”.

Zwycięstwo dokonało się na Golgocie nad śmiercią, grzechem i szatanem. Zmartwychwstanie potwierdza triumf Jezusa jako Pana życia, które nigdy się nie kończy.

Jeśli w pełni zaufamy Jezusowi będziemy dokonywać dzieł takich jak On czynił, bo sam nam to obiecał w J. 14,12.

Także w Jer. 29,11-13 mówi, że Jego zamiary wobec nas to zamiary pełne pokoju, a nie zguby by zapewnić nam przyszłość, jakiej oczkujemy.

Amen !