Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Kazania Kazania tekstowe Między Rajem a Niebem - materiały do kazania

Między Rajem a Niebem - materiały do kazania

Email Drukuj PDF

3 FAZY HISTORII ŚWIATA 

Przeszła
Rdz. 1-2
Teraźniejsza
Rdz. 3- Obj. 20
Przyszła
Obj. 21-22
Pierwotny człowiek
Upadły człowiek; Niektórzy wierzą i są przemieni
Zmartwychwstały człowiek
Pierwotna Ziemia
Upadła (przeklęta) Ziemia
Nowa (zmartwychwstała) Ziemia
Bóg oddał niewinnemu człowiekowi władzę nad ziemią
Walka o władzę między Bogiem, Szatanem i ludźmi
Bóg odda usprawiedliwionemu człowiekowi władzę
Człowiek panuje nad ziemią, jest szafarzem
Panowanie człowieka jest ograniczone, pokrzyżowane
Panowanie człowieka jest spełnione, odkupione szafarstwo Ziemi
Bóg w Niebie, odwiedza Ziemię
Bóg w Niebie, oddalony od Ziemi (chociaż Duch działa)
Bóg mieszka z człowiekiem
na Nowej Ziemi
Bez Przekleństwa
Grzech i Przekleństwo (Rdz. 3)
Bez Przekleństwa
Bez wstydu
Wstyd
Bez wstydu
Drzewo Życia w Edenie – człowiek może jeść
Drzewo Życia w Raju – oddalone od człowieka
Drzewo Życia w Nowej Jerozolimie – człowiek może jeść
Rzeka Życia
Rzeki ze zwykłą wodą
Rzeka Życia płynie z Tronu
Przed odkupieniem
W trakcie odkupienia
Po odkupieniu
Grzech nieznany
Grzech niszczy, ma moc, karę – ale zwyciężony
Grzech na zawsze odsunięty
Bez śmierci
Śmierć wszędzie
Śmierć na zawsze odsunięta
Człowiek stworzony z ziemi
Człowiek umiera, wraca do ziemi – nowe życie, dla niektórych
Człowiek zmartwychwstaje z ziemi, aby żyć na Nowej Ziemi
Pierwszy Adam panuje
Pierwszy Adam upada, człowiek panuje, ale źle. Drugi Adam przychodzi
Drugi Adam panuje razem z człowiekiem, jako współdziedzic
Wąż, Szatan na Ziemi
Wąż, Szatan osądzony, ale dalej obecny na Ziemi
Wąż, Szatan odsunięty od Ziemi i wrzucony w Jezioro Ognia
Bóg przechadza z człowiekiem w Ogrodzie
Człowiek odcięty od Boga
Bóg mieszka z człowiekiem
Boża chwała widoczna we wszystkim
Boża chwała ukryta
Boża chwała na zawsze widoczna we wszystkim
Uwielbienie bez przeszkody
Grzech przeszkodą dla uwielbienia
Uwielbienie we wspólnocie bez przeszkody
Dobroć Boga znana
Dobroć Boga znana niektórym, wątpliwa dla wielu
Dobroć Boga na zawsze wysławiana
Świat i człowiek doskonały
Świat i człowiek skażony przez grzech
Świat i człowiek przywrócony do doskonałości
Człowiek nazywa, opiekuje się i panuje nad zwierzętami
Zwierzęta i człowiek atakują i zabijają siebie nawzajem
Człowiek i zwierzęta żyją w harmonii
Ziemia urodzajna, rośliny bujne
Ziemia przeklęta, rośliny chore
Ziemia urodzajna, rośliny dobrze się rozwijają
Jedzenie i picie w obfitości
Głód i pragnienie, trzeba się trudzić aby jeść
Jedzenie i picie w obfitości
Odpoczynek, zadowolenie z pracy
Brak spokoju, dużo trudu w pracy
Lepszy odpoczynek, radość w pracy
Niewinność, bliskość Boga
Grzech (oddalenie od Boga); niektórzy usprawiedliwieni
Sprawiedliwość, intymność z Bogiem
Raj
Raj stracony, szukany, częściowo widziany
Raj uzyskany i ulepszony
Człowiek w idealnym miejscu
Człowiek wypędzony, szarpie i błąka się po upadłych miejscach
Człowiek przywrócony do idealnego miejsca
Człowiek ma wybór: grzeszyć lub nie
Człowiek w niewoli grzechu
Człowiek bez możliwości grzechu
Niewinna nagość
Ubrany, z powodu niesprawiedliwości
Ubrany, na wyraz sprawiedliwości (białe szaty)
Jedno małżeństwo (Adam i Ewa)
Wiele małżeństw
Jedno małżeństwo (Chrystus i Kościół)
Małżeństwo doskonałe
Małżeństwo uszkodzone grzechem, winą i manipulacją
Małżeństwo doskonałe
Początek ludzkiej kultury
Zanieczyszczenie i rozwój kultury
Oczyszczenie i wieczny rozwój kultury
Człowiek się uczy i tworzy w czystości
Człowiek się uczy i tworzy w nieczystości (Kain, Babel)
Człowiek się uczy i tworzy w mądrości i czystości
Człowiek panuje nad Rajem
Człowiek wypędzony z Raju, pragnie powrotu do Raju
Człowiek ma wolny, nieograniczony dostęp do Raju
Boży plan dla człowieka i Ziemi objawiony
Boży plan odroczony i wzbogacony
Boży plan dla człowieka i Ziemi zrealizowany

Niebo, Randy Alcorn