Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Witamy na stronie lubelskich Baptystów

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do protestanckiego nurtu w chrystianizmie. Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości. Więcej...

Najnowsze wydarzenia

Kazanie z dnia 18-06-2017: Randy Hacker - List do Hebrajczyków - 13 rozdział wiersze 7-25


Rozważanie ostatnich wierszy z Listu do Hebrajczyków na temat naśladowania ludzi "wodzów", którzy zwiastowali nam ewangelię. O tym w jakim sensie i do jakiego stopnia można naśladować człowieka, który naśladuje Jezusa Chrystusa i jaki może mieć to wpływ na życie chrześcijańskie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (21MB)

 

Wypowiedź z dnia 11-06-2017: Czesław Gruszka - Wędrując na Syjon

Wędrując na "Syjon" czyli do niebieskiej ojczyzny, czy spotyka nas dobry czy zły los, to jednak Bóg używa tych doświadczeń do kształtowania nas według Swojej woli. Więc powinniśmy stale ufać jemu - doskonałemu Ojcu, zachowującego w wierze tego, który jest jego dzieckiem.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (7MB)

 

Kazanie z dnia 11-06-2017: Randy Hacker - List do Hebrajczyków - 13 rozdział wiersze 1-6


Człowiek w swym sercu posiada "dziurę" w kształcie Boga, którą może wypełnić jedynie Jezus Chrystus. Nie możliwe jest zapełnić serca rzeczami ze świata, choć same w sobie nie są złe a wręcz potrzebne, to jednak nie zastąpią one Boga dając zupełną wolność od grzechu i radości w życiu chrześcijańskim.  Jedynie życie poświęcone służbie Bogu, daje pewność i radość w życiu, oraz zaspokojenie wszelkich potrzeb według uznania samego Boga.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

 

Kazanie z dnia 04-06-2017: Pavlo Zvarych - Modlitwa

 List Jakuba dostarcza nam informacji na temat modlitwy. Na tym przykładzie Pavlo odpowiada na pytania: w jaki sposób, kiedy i za kogo się powinniśmy modlić?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)

 

Czesław Gruszka - wypowiedź z dnia 28-05-2017: Ciężary życia

W tym świadectwie brat opowiada o trudach życia chrześcijańskiego, o tęsknocie za społecznością z wierzącymi i nagrodzie jaka czeka na wierzącego w niebie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (5MB)

 

Kazanie z dnia 28-05-2017: Tomasz Kasica - Dzieje Apostolskie - rozważanie 17 rozdziału

W rozważaniu 17 rozdziału Dziejów Apostolskich brat Tomasz ukazuje trzy postawy, jakie zajmują ludzie w stosunku do Słowa Bożego głoszonego przez Apostoła Pawła. Jaką postawę przyjmujesz słuchaczu? Czy polegasz na swojej mądrości, czy na Słowie Boga i Jego ewangelii?

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (7MB)

 

Kazanie z dnia 21-05-2017: Randy Hacker - List do Hebrajczyków - 12 rozdział - ciąg dalszy


W końcowych rozdziałach autor listu daje wiele wskazówek dotyczących postępowania chrześcijanina, ze względu na powołanie i pozycję jaką daje Bóg w Chrystusie tym, którzy przez łaskę i wiarę przystąpili do Niego . 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (24MB)

 

Kazanie z dnia 14-05-2017: Jakub Birycki - Droga Chrześcijanina

Życie chrześcijanina jeat jak droga, którą człowiek może podążać słuchając Boga lub też nie słuchając. Wyniki posłuszeństwa Bogu będą zgodne z Jego wolą, jednak jeśli nie słuchamy Boga w swoim życiu wówczas droga, którą będziemy podążać będzie tylko naszym wyborem i podążaniem swoją drogą, Wybór jak zawsze do nas należy.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)