Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Witamy na stronie lubelskich Baptystów

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do protestanckiego nurtu w chrystianizmie. Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości. Więcej...

Najnowsze wydarzenia

Kazanie z dnia: 16-07-2017 Randy Hacker I Ks. Mojż. Rozdz. 3:1-5 Kłamstwa w Które Wierzymy

Kłamstwa szatana są zawsze tej samej natury, czyli zwsze przemawia do ludzkich namiętności takich jak 1. Porządliwość oczu. 2. Pożądliwość ciała. 3. Pycha życia, używając tych słabości człowieka zwodzi kłamstwami rodzaj ludzki tak, żeby nie służył prawdziwemu Bogu. Te najgorsze kłamstwa są na temat samego Boga, dlatego że odciągają one Jego stworzenie od społeczności z Nim ukazując fałszywe rozumienie Słowa Bożego

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (16MB)

 

Kazanie z dnia 02-07-2017: Zbysław Tomczak - Świętość i Uświęcenie

Patrząc na historię Izraela, możemy zauważyć że boży przeciwnik - szatan, dąży do tego żeby lud boży Izrael był pozbawiony świętości - oddzielenia. Wówczas tracił osłonę Boga i naród ten popadał w niewolę i był zwykle najpierw pobity przez inne królestwa. Kazanie to obrazuje, że identyczny wpływ na Kościół Jezusa Chrystusa ma to, że kiedy Kościół Jezusa szuka przyjaźni ze światem, dzieje się to samo co z Izraelem tylko w sposób duchowy. Szatan dobrze wie jak uwikłać kościół Jezusa tak, żeby przestał być święty i ponosił klęskę w służbie dla Boga.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (19MB)

 

Wypowiedż z dnia 02-07-2017: Wstyd przed Ewangelią

Czy można się wstydzić Ewangelii Chrystusowej? Jest ona bowiem mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jeśli więc wstydzimy się jej, to powinniśmy sprawdzić czy nasza wiara jest oparta o prawdziwą Ewangelię. Jak można bowiem wstydzić się czegoś co ratuje życie i daje nadzieję podczas pielgrzymki do niebieskich stron, śladem Króla królów.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 4(MB)

 

Kazanie z dnia 25-06-2017: Randy Hacker List Judy

Rozważanie Listu Judy, na temat zwodniczych i odstępczych nauk, które już w samych początkach Kościoła Jezusa Chrystusa pojawiały się, siejąc zamęt w umysłach wierzących. Aby temu zapobiec, musimy być czujni i badać Pisma Święte, aby móc rozpoznać fałszywe nauki i zapobiec rozprzestrzenianiu się im, aby nie wyrządziły szkody i wielu nie poszło za nie prawdziwą nauką, która nie pochodzi od Jezusa Chrystusa lecz jest sprytną mieszanką prawdy i wypaczeń ludzkich prowadzących na bezdroża wiary.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (22MB)

 

Kazanie z dnia 18-06-2017: Randy Hacker - List do Hebrajczyków - 13 rozdział wiersze 7-25


Rozważanie ostatnich wierszy z Listu do Hebrajczyków na temat naśladowania ludzi "wodzów", którzy zwiastowali nam ewangelię. O tym w jakim sensie i do jakiego stopnia można naśladować człowieka, który naśladuje Jezusa Chrystusa i jaki może mieć to wpływ na życie chrześcijańskie.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (21MB)

 

Wypowiedź z dnia 11-06-2017: Czesław Gruszka - Wędrując na Syjon

Wędrując na "Syjon" czyli do niebieskiej ojczyzny, czy spotyka nas dobry czy zły los, to jednak Bóg używa tych doświadczeń do kształtowania nas według Swojej woli. Więc powinniśmy stale ufać jemu - doskonałemu Ojcu, zachowującego w wierze tego, który jest jego dzieckiem.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (7MB)

 

Kazanie z dnia 11-06-2017: Randy Hacker - List do Hebrajczyków - 13 rozdział wiersze 1-6


Człowiek w swym sercu posiada "dziurę" w kształcie Boga, którą może wypełnić jedynie Jezus Chrystus. Nie możliwe jest zapełnić serca rzeczami ze świata, choć same w sobie nie są złe a wręcz potrzebne, to jednak nie zastąpią one Boga dając zupełną wolność od grzechu i radości w życiu chrześcijańskim.  Jedynie życie poświęcone służbie Bogu, daje pewność i radość w życiu, oraz zaspokojenie wszelkich potrzeb według uznania samego Boga.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (16MB)

 

Kazanie z dnia 04-06-2017: Pavlo Zvarych - Modlitwa

 List Jakuba dostarcza nam informacji na temat modlitwy. Na tym przykładzie Pavlo odpowiada na pytania: w jaki sposób, kiedy i za kogo się powinniśmy modlić?

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (13MB)