Baptyści w Lublinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Witamy na stronie lubelskich Baptystów

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do protestanckiego nurtu w chrystianizmie. Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości. Więcej...

Najnowsze wydarzenia

Kazanie z dnia 14-01-2018: Randy Hacker - Piotr jako Skała

Na podstawie Ewangelii wg. Mateusza, Randy wyjaśnia sposoby interpretacji Pisma Świętego jakie funkcjonują w różnych Kościołach i czy mają one właściwe zrozumienie odnośnie Piotra jako "Skały Kościoła", czy też są powody do takiego myślenia. Słuchając tego kazania, słuchacz powinien znaleźć na to pytanie odpowiedź.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (27MB)

 

Czesław Gruszka: Świadectwo z dnia 14-01-2018

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (5MB)

 

Kazanie z dnia 07-01-2018: Randy Hacker - Wywyższenie Jezusa w Obrazie Starotestamentowym

Tak jak była potrzeba wywyższenia węża miedzianego na pustyni, na którego spojrzenie mogło uratować życie, tak wywyższenie ofiary Jezusa Chrystusa może uratować każdego człowieka, który z powodu grzechu ginie i nie mającego innego sposobu na uratowanie się przed jego jadem. Będąc winnym przed Bogiem, nie mamy innego wyboru, gdyż to on daje nam ratunek z sytuacji bez wyjścia.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)

 

Kazanie z dnia 31-12-2017: Randy Hacker - Dziesięć postanowień Noworocznych

Randy, na podstawie Księgi Przypowieści Salomona  trzeciego rozdziału ukazuje, że zalecenia Słowa Bożego są zasadami, które Bóg chce, aby człowiek mógł żyć zgodnie z wolą Boga unikając złego, a postępując właściwie względem Boga, ludzi i siebie samego, aby wieść życie tu na ziemi zdrowe i spokojne. Bóg pragnie także tego dla człowieka, by swoje życie odmienić według zasad biblijnych, które daje nam Bóg.    

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (17MB)

 

Kazanie z dnia 17-12-2017: Randy Hacker - Trzy Tożsamości Jezusa Chrystusa

W tym kazaniu pastor Randy ukazuje osobę Jezusa Chrystusa w trzech tożsamościach, jakie posiadał Boży Syn będąc cieleśnie na Ziemi jako prorok, nauczyciel i kapłan. Wszystkie te funkcje pełnił w sposób zdecydowany a wręcz perfekcyjny, jednocześnie pozostawiając nam przykład godny naśladowania.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (12MB)

 

Kazanie z dnia 10-12-2017: Pavlo Zvarych - Sposób działania Boga przez Słowo

Na podstawie Listu Jakuba, Pavlo ukazuje praktyczne działanie Słowa Bożego w życiu wierzącego człowieka , który uznał nad sobą wladzę samego Boga. Inaczej Biblia będzie dla ludzi, którzy uznają wprawdzie Boga jako Stwórcę, książką jedynie moralizującą, ponieważ nigdy w życiu Mu prawdziwie nie zaufali i nie chcą podążać Jego drogą, wówczas Słowo nie przyniesie pożądanych przez Boga owoców działania Jego Słowa, w postaci przemieniającej życie działania łaski Jego przez Jezusa Chrystusa.

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (10MB)

 

Czesław Gruszka: Wypowiedź z dnia 03-12-2017

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Pobierz: MP3 (9MB)

 

Randy Hacker - Kazanie z dnia 03-12-2017: Kibic czy Fanatyk Królestwa Jezusa Chrystusa

Jakie jest twoje zaangażowanie w Królestwie Jezusa Chrystusa? Czy jako kibic, który od czasu do czasu bierze udział w spotkaniach? Czy bardziej jak niczym fanatyk, żyjesz nim na co dzień i jesteś zaangażowany całym swoim życiem, będąc żywą częścią królestwa Jezusa Chrystusa? .

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER
 

Pobierz: MP3 (14MB)